سرطان 26, 1400 12:47 Asia/Kabul
  • عبدالکریم براهوی والی نیمروز شد
    عبدالکریم براهوی والی نیمروز شد

اداره مستقل ارگان های محلی اعلام کرده که عبدالکریم براهوی با حکم ریاست جمهوری، به عنوان والی جدید ولایت نیمروز تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار رادیودری، اداره مستقل ارگان‌های محلی امروز (شنبه) اعلام کرده که براساس پیشنهاد این اداره و حکم شماره (۱۳۶۵) تاریخ 24 سرطان ریاست جمهوری، عبدالکریم براهوی به عنوان والی جدید ولایت نیمروز مقرر گردید.

رئیس جمهور اشرف غنی، در عقرب سال 1399 خورشیدی، زمریالی احدی را به عنوان والی جدید ولایت نیمروز تعیین کرده بود.

ولایت نیمروز از ولایت های غربی کشور است که در یک ماه اخیر شاهد حملات طالبان بود که برخی از مناطق این ولایت نیز در این مدت توسط طالبان، تصرف شده است.

انتخاب داوود لغمانی به عنوان والی جدید غزنی

کلیدواژه