سرطان 28, 1400 10:18 Asia/Kabul

ارتش افغانستان درشمال این کشور از آزاد سازی ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان ازدست گروه طالبان وکشته و زخمی شدن بیش از 50 تن ازافراد این گروه درولایات فاریاب، جوزجان وسرپل خبرداده است.

به گزارش خبرنگار رادیودری، بخش مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین بانشرخبرنامه ای گفته است که حوالی ساعت 6 صبح  امروز دوشنبه ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان ازدست گروه طالبان آزاد و ازوجود افراد این گروه پاکسازی شده است .

خبرنامه افزوده: طی یک رشته عملیات نظامی که ازسوی نیروهای سه گانه ارتش، پلیس وامنیت ملی افغانستان علیه گروه طالبان انجام گرفت صبح امروز ولسوالی دره صوف ازچنگ طالبان آزاد شد .

جزئیات این خبر در گزارش کاظم حیدری خبرنگاررادیودری:

آزادسازی مناطقی از ولسوالی پشتون کوت فاریاب از تصرف طالبان

کلیدواژه