سرطان 28, 1400 11:56 Asia/Kabul

وزارت صحت عامه افغانستان از سیر نزولی ویروس کرونا در دور سوم خبر داده و درخصوص شیوع موج چهارم هشدار می دهد.

به گزارش خبرنگار رادیودری، وحیدمجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در بسیاری از ولایات دور سوم ویروس کرونا به قله رسیده و سیر نزولی را گرفته است اما اگر به توصیه های بهداشتی توجه نشود ممکن افغانستان وارد موج چهارم شود.

مجروح عدم رعایت تدابیر بهداشتی در ایام عید را خطرناک خواند واز مردم خواست تا در ایام عید از وسایل ارتباط جمعی برای تبریک عید استفاده نمایند.

وی از عدم توجه مردم به توصیه های بهداشتی انتقاد نمود و گفت: سالن های عروسی باز است و این امر در گسترش ویروس کرونا فوق العاده تاثیر دارد.

گزارش قریشی خبرنگار رادیودری از کابل:

هشدار وزارت صحت عامه افغانستان درخصوص شیوع موج سوم کرونا

کلیدواژه