اسد 13, 1400 08:56 Asia/Kabul

هزاران نفر از مردم کابل دیشب با فریادهای الله اکبر مخالفتشان با جنگ را ابراز کرده و از نیروهای امنیتی اعلام حمایت کردند.

قراراست امشب نیزفریادالله اکبرمردم درمخالفت با جنگ درسایرشهرهای افغانستان طنین اندازشود.گزارش تکمیلی از خبرنگار رادیو دری آقای قریشی

کلیدواژه