اسد 13, 1400 16:50 Asia/Kabul

در پی تسلط طالبان بر گمرکات افغانستان نگرانی ها در این کشور جنگ زده از بدتر شدن اوضاع اقتصادی و کمبود برخی مواد اولیه غذایی افزایش یافته است.

فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری در گفتگو با این رادیو تاثیر تصرف گمرکات به دست طالبان را بر وضع اقتصادی هرات و افغانستان بررسی می کند.

کلیدواژه