اسد 20, 1400 10:53 Asia/Kabul

صبح امروز شهر فراه به طور کامل بتصرف نیروهای طالبان درآمد .

صبح امروز در پی درگیری شدید طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان در محل اداره امنیت ملی این ولایت تنها مکان باقی مانده در دست نیروهای امنیتی  در این شهر سقوط کرد و در پی آن شهر کاملا بتصرف گروه طالبان درامد .

گزارش تکمیلی از خبرنگار رادیو دری آقای محمدی

کلیدواژه