اسد 23, 1400 20:50 Asia/Kabul
  • شهر میمنه هم سقوط کرد
    شهر میمنه هم سقوط کرد

شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب ساعتی قبل بدست طالبان سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری قاری یوسف احمدی از سخنگویان طالبان سقوط شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب را به دست این گروه تاییدکرد.

این گزارش می افزاید که مقام ولایت، قوماندانی امنیه و تمام ملحقات به صورت کامل در اختیار گروه طالبان قرار گرفته است.

کلیدواژه