اسد 24, 1400 08:42 Asia/Kabul

تحولات سریع روزهای اخیر در افغانستان و سقوط پی در پی شهرها و ولسوالی ها به دست طالبان جامعه جهانی و ملت افغانستان را بیش از پیش نگران کرده است.

همکارمان محمد آصف شینواری مهم ترین رویدادهای شب گذشته و صبح امروز در افغانستان را گزارش می کند.

کلیدواژه