اسد 30, 1400 08:30 Asia/Kabul
  • افزایش 2 ساعتی پخش برنامه های رادیو دری برای ساکنان کابل
    افزایش 2 ساعتی پخش برنامه های رادیو دری برای ساکنان کابل

پخش برنامه های رادیو دری در کابل روی موج اف 2 ساعت افزایش یافت.

به گزارش رادیو دری، بر این اساس علاقمندان در پایتخت افغانستان می توانند روزانه  4 ساعت از طریق موج اف ام برنامه های رادیو دری را دریافت کنند.

 این افزایش پخش شامل بخش صبحگاهی رادیو دری از ساعت 7  تا 9 است.

شنوندگان رادیو دری در کابل در این ساعت ها می توانند با شنیدن بخش های خبری ساعت 7 و 8  بامداد از مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان آگاه و از  برنامه زنده کافه صبح نیز بهره مند شوند.

تغییر فرکانس رادیو دری در سال 1400

 

کلیدواژه