اسد 30, 1400 14:44 Asia/Kabul
  • آزادی 340 زندانی افغان به دست طالبان
    آزادی 340 زندانی افغان به دست طالبان

سیصد وهشتاد نفر از بند طالبان در دو استان ارزگان و فراه افغانستان آزاد شدند .

به گزارش رادیو دری ،طالبان اعلام کرده است چهل نفر از زندانیان سیاسی را در استان ارزگان افغانستان آزاد کرده است . طالبان همچنین اعلام کرد  سیصد وچهل نظامی دولت سابق افغانستان در استان فراه آزاد شدند .طالبان همزمان با ورود به کابل از عفو عمومی خبر داده بودند .

فرار زندانیان از زندان شبرغان در پی حمله طالبان

کلیدواژه