اسد 31, 1400 13:20 Asia/Kabul

با گذشت یک هفته از سقوط دولت اشرف غنی و سلطه طالبان در افغانستان اوضاع سیاسی اجتماعی در این کشور پیچیده شده است و مردم هر روز شاهد تحولات تازه سیاسی هستند.

تازه ترین تحولات افغانستان را در گزارش همکارمان آصف شینواری می شنوید.

کلیدواژه