سنبله 02, 1400 16:21 Asia/Kabul
  • کمیساریای عالی حقوق بشر: رفتار طالبان با زنان «خط قرمز» است
    کمیساریای عالی حقوق بشر: رفتار طالبان با زنان «خط قرمز» است

رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد افغانستان هشدار داد که رفتار طالبان با زنان «خط قرمز» خواهد بود.

به گزارش رادیو دری ، میشل باشله اعلام کرد: نحوه برخورد طالبان با زنان و دختران و احترام به حقوق و آزادی های بنیادین آن ها ازجمله آزادی تردد، حق بر آموزش و اشتغال مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر، «خط قرمز» خواهد بود.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه داد: در هفته‌های اخیر،  گزارش‌های هولناک و موثقی در مورد تأثیر نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه بر غیرنظامیان دریافت کرده ایم که شامل اعدام‌های شتابزده غیرنظامیان و نیروهای امنیتی ملی افغانستان، تحدید حقوق زنان از جمله حق رفت و آمد آزادانه آن‌ها و حق حضور دختران در مدارس، استخدام کودک-سرباز و سرکوب اعتراض‌های مسالمت آمیز و ابراز مخالفت می‌شوند.

متعاقب تشدید درگیری ها در افغانستان طی دو هفته گذشته و پیشرفت های وسیع و سریع گروه طالبان، نمایندگی افغانستان در ژنو رایزنی‌های گسترده‌ای برای جلب توجه نهادهای بین‌المللی به ویژه شورای حقوق بشر به عواقب تسلط طالبان بر این کشور انجام داده است.  

نشست شورای عالی حقوق بشر با حمایت 60 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد.

در این میان حمایت کشورهای اروپایی و بریتانیا از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر برای افغانستان نیز قابل تامل است. در حالی که کشورهای اروپایی به دلیل مشارکت و همراهی با آمریکا در اشغال ۲۰ ساله آمریکا و شکل گیری وضعیت موجود سهیم هستند و باید به خاطر سیاست های خود پاسخگو باشند، ادعای نگرانی آنها نسبت به نقض حقوق بشر در افغانستان ادعایی مزورانه است.

زنان افغان خواهان حفظ حقوق خود در حکومت طالبان شدند

کلیدواژه