سنبله 06, 1400 12:16 Asia/Kabul
  • حشمت غنی: حکومت کابل در تصرف گروه های حقانی و مولوی منصور است
    حشمت غنی: حکومت کابل در تصرف گروه های حقانی و مولوی منصور است

حشمت غنی احمدزی برادر رییس جمهوری فراری افغانستان که به طالبان پیوسته است با اشاره به تقسیم بندی های درون گروهی این جنبش می گوید: کابل در تصرف دو شاخه حقانی و مولوی منصور است.

به گزارش رادیو دری؛ حشمت غنی احمدزی با بیان اینکه طالبان به 5 جناح اصلی تقسیم می شود گفت: این جناح ها شامل گروه حقانی، گروه مولوی منصور، جناح پسر مولوی خالص، گروه ملایعقوب پسر ملاعمر و شاخه ملاهبت الله هستند که در این میان، حکومت کابل در تصرف سه گروه اول به خصوص گروههای حقانی و مولوی منصور است.

وی افزود: در عین حال طالبان تلاش می کند تا با هماهنگی میان این پنج گروه حکومت آینده را تاسیس کند.

 برادر اشرف غنی همچنین ادعا کرد که قرار بوده است که علیه برادرش کودتا شود و او را به قتل برسانند تا امرالله صالح معاونش قدرت را بدست بگیرد و جنگ ادامه پیدا کند.

سهیل شاهین: در دولت فراگیر همه قومیت های افغان مشارکت می کنند

کلیدواژه