سنبله 10, 1400 09:41 Asia/Kabul

عطا محمد نور والی پیشین ولایت بلخ و رئیس جمعیت اسلامی افغانستان ضمن تاکید بر بیهوده بودن حضور بیست ساله نیروهای آمریکایی در کشورش ،خروج این نیروها را درس مهمی به طالبان برای تشکیل دولت فراگیر دانست . گزارش تکمیلی از خبرنگار رادیو دری

کلیدواژه