سنبله 12, 1400 13:39 Asia/Kabul
  • وضعیت مبهم پناهندگان افغان در هند
    وضعیت مبهم پناهندگان افغان در هند

جمعی از افغان های ساکن دهلی نو در اعتراض به بی توجهی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 به گزارش رادیودری، از ۲۱ هزار تبعه افغانستان که از سال ها پیش در دهلی نو ساکن هستند، فقط  برای هفت هزار نفر کارت پناهندگی صادر شده است.

به گفته این پناهجویان، بدون کارت پناهندگی یافتن شغل و ادامه تحصیل فرزندان شان غیرممکن بوده و حتی خرید سیم کارت هم ممکن نیست.

افغان های ساکن پایتخت هند که سابقه حضور برخی از آنها به شش سال می رسد به عدم  پاسخگو مسوولان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل معترض هستند.

آوارگان افغان از حل مشکلات خود ناامید شده اند، چرا که سازمان ملل در زمان حاکمیت دولت اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به  وضعیت آن ها توجهی نداشت و با به قدرت رسیدن طالبان اوضاع مبهم شده است.

این در حالی است که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 15 اوت/24اسد، شمار آوارگان  و  متقاضیان مهاجرت افزایش یافته است. 

خطیب‌زاده: جامعه جهانی به وظایف خود درباره آوارگان افغان عمل کند

کلیدواژه