سنبله 15, 1400 14:47 Asia/Kabul
  • احمد مسعود خواستار قیام علیه طالبان شد
    احمد مسعود خواستار قیام علیه طالبان شد

احمد مسعود رهبر جبهه پنجشیر در یک پیام صوتی از مردم افغانستان خواست علیه طالبان قیام کنند.

به گزارش رادیو دری ،احمد مسعود، امروز دوشنبه در پیامی از طریق شبکه های اجتماعی اعلام کرد: مقاومت در پنجشیر برای عزت ، سلامت ، استقلال ، آزادی و عدالت در افغانستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد .

احمد مسعود افزود: مقاومت در پنجشیر و اندراب تا آخرین لحظه و برای ارزش های افغانستان ادامه می یابد و ما در کنار برادران خود بوده و از هرگونه قیام مسلحانه یا اعتراض های مردمی حمایت می کنیم.مسعود همچنین از مردم افغانستان خواست مقابل طالبان قیام کنند و اذعان کرد که پنجشیر درکنار قیام کنندگان ایستاده و صدای آنها را بلند خواهد کرد. 

فرمانده مخالفان طالبان در پنجشیر در ادامه گفت، خطاب من به جامعه جهانی این است که با ایجاد فرصت نادرست به طالبان اعتبار سیاسی دادید و این گروه نیز جرات سیاسی پیدا کرد و این درحالی است که طالبان نه تنها تغییر نکرده، بلکه نسبت به گذشته افراطی تر و متعصب تر نیز شده است.

احمد مسعود ضمن انتقاد از جوانان افغان که در صفوف طالبان قرار دارند، تاکید کرد: دست شما درخون مردم خود آلوده شده اما اکنون فرصت جبران اشتباه فراهم است، با خروج از صفوف طالبان در کنار مردم قرار گیرید و با شناخت دقیق دشمن، بیش از این مرتکب اشتباه نشوید.

مسعود در بخش دیگری از پیام خود با تاکید بر اینکه طالبان در کنار بیگانگان قرار گرفته، گفت: این گروه به رغم بیانیه دیروز علمای افغانستان مبنی بر توقف جنگ در پنجشیر، ذات خود را نشان داد و با حمله بر این منطقه موجب کشته شدن تعداد زیادی از مردم ازجمله، شماری از اعضای خانواده وی شد.

مجاهد: چاره‌ای جز روش نظامی برای حل موضوع پنجشیر نداشتیم

کلیدواژه