سنبله 16, 1400 11:05 Asia/Kabul
  • تاکید بر اهمیت برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان
    تاکید بر اهمیت برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد : اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان می تواند نگرانی ها را بر طرف کند.

" علیرضا سلیمی " عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران، گفت : گفت‌وگوها می تواند فضا افغانستان را به سمت معقول شدن ببرد،  اما نگرانی های جدی وجود دارد و  انتظار می رود که این گفت‌وگو ها به سمتی برود که این نگرانی ها بر طرف شود.

سلیمی،  با اشاره به برگزاری اجلاس مجازی وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان با محوریت ایران، افزود :  سیاست ایران همانطور که  رهبرمعظم انقلاب اسلامی  تاکید داشتند حمایت از ملت ها است،  و در حال حاضر ایران اسلامی نگران ملت افغانستان است. 

عضو هیات رئیسه مجلس  همچنین گفت : گفت‌وگوی وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان می تواند مسیر را برای تنش زدایی از یک سو و احقاق حقوق همه ملت افغانستان از سوی دیگر هموار کند، و این ایده و ابداع جمهوری اسلامی بسیار مناسب است.

سلیمی تصریح کرد : در افغانستان باید از حقوق همه ملت نه عده ای خاص حمایت شود.

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: امیدواریم از طریق صندوق رای مسائل در افغانستان  حل شود.

رابطه طالبان با کشورهای همسایه بر اساس منافع ملی افغانستان خواهد بود

کلیدواژه