سنبله 16, 1400 16:23 Asia/Kabul

نظامیان پاکستانی ولایت کنر را هدف حملات راکتی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار رادیودری، ظرف بیست و چهارساعت گذشته چندین راکت به مناطق مرزی ولایت کنر در شرق افغانستان شلیک شده است.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش آصف خبرنگار رادیودری:

شلیک بیش از یکصد راکت از سوی نظامیان پاکستانی به ولایت کونر افغانستان

کلیدواژه