سنبله 17, 1400 07:31 Asia/Kabul
  • هشدار درباره توقف بودجه بخش صحی افغانستان
    هشدار درباره توقف بودجه بخش صحی افغانستان

سازمان بهداشت جهانی با ابراز نگرانی از ادامه‌ توقف بودجه اختصاص یافته برای افغانستان اعلام کرد: با توقف اختصاص بودجه به افغانستان که در اواخر ماه گذشته میلادی اعمال شد، حدود ۹۰ درصد مراکز صحی با خطر تعطیلی روبرو شده است.

به گزارش رادیودری، در بیانیه سازمان بهداشت جهانی که روز دوشنبه منتشر شد، آمده است؛ توقف کمک‌های صحی به این کشور، می‌تواند میلیون‌ها تن را با خطر مرگ مواجه کند.

براساس این بیانیه، در سال ۲۰۲۰، بیش از ۳۰ میلیون تن در افغانستان از خدمات صحی ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت بهره‌مند شده‌ و افزون بر این ۱.۵ میلیون کودک واکسین دریافت کرده‌اند. با توقف اختصاص بودجه به افغانستان که در اواخر ماه گذشته میلادی اعمال شد، به تعداد دو هزار یعنی ۹۰ درصد مراکز صحی با خطر بسته شدن مواجه شده است.

با این حال، این سازمان هشدار داده است که در صورت عدم رسید‌گی فوری به وضعیت صحی، این مساله می‌تواند منجر به بیماری و مرگ هزاران نفر در افغانستان شود.

حدود چهار هفته پس از تصرف کابل به دست طالبان، سیستم صحی کشور با مشکل جدی مواجه شده و نگرانی‌ها از افزایش بیماران و مرگ هزاران نفر به دلیل عدم دسترسی به مراقبت‌های صحی اوج گرفته است.

افزایش کمبودها در بخش بهداشت افغانستان

کلیدواژه