سنبله 18, 1400 09:58 Asia/Kabul
  • نخستین ویزای صادره از سوی طالبان
    نخستین ویزای صادره از سوی طالبان

اولین ویزا توسط امارت طالبان در مرز اسلام قلعه صادر شد.

به گزارش خبرنگار رادیودری، این ویزا برای حامد هادیان، خبرنگار ایرانی  در مرز  اسلام قلعه  صادر شده است.

کلیدواژه