سنبله 18, 1400 15:51 Asia/Kabul
  • انتقاد حزب وحدت اسلامی افغانستان از ترکیب کابینه طالبان
    انتقاد حزب وحدت اسلامی افغانستان از ترکیب کابینه طالبان

رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان خودداری طالبان از تجدیدنظر در فهرست اعضای دولت موقت را اقدامی بحران ساز توصیف کرد.

به گزارش رادیو دری؛ محمد کریم خلیلی افزود: کابینه‌ معرفی شده از سوی طالبان از لحاظ سیاسی، فراگیر نیست.

 وی هشدار داد:  اگر طالبان در ترکیب کابینه تجدید نظر نکند، نه تنها در تضمین منافع کشور، تحکیم وحدت ملی و برقراری ثبات و آرامش دائمی  شکست می خورد، بلکه خود به عاملی برای تداوم و تشدید بحران مبدل می‌شود.

رهبر حزب وحدت اسلامی تأکید کرد: ترکیب کابینه‌ طالبان با وعده این گروه مبنی بر تشکیل حکومت  فراگیر با حضور همه اقوام و مذاهب در تضاد است و  یک بار دیگر مردم افغانستان را مأیوس و امید مشروع آن ها را به ناامیدی تبدیل کرد.

بی‌توجهی به ضرورت ایجاد حکومت فراگیر نگرانی دوستان مردم افغانستان است

کلیدواژه