سنبله 22, 1400 09:25 Asia/Kabul

پلیس افغانستان وظایف خود را در کنار نیروهای طالبان با حضور در فرودگاه کابل از سرگرفت.

به گزارش رادیو دری، پلیس افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه گذشته فعالیت خود را متوقف کرده بود.

به گفته مقامات پلیس، طالبان در روز شنبه موافقت خود را با ازسرگیری فعالیت نیروهای امنیتی اعلام کرده است.

ماموران پلیس در پایتخت دیروز یکشنبه کار خود را با حضور در پست های ایست و بازرسی فرودگاه کابل آغاز کردند.

نیروهای طالبان 15 اوت (24 اسد) وارد کابل شدند و عملا قدرت را در افغانستان در دست گرفتند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش قریشی از کابل:

 

 

 

کلیدواژه