سنبله 24, 1400 09:39 Asia/Kabul

شهروندان هرات از افزایش آمار ترور، آدم ربائی و سرقت های مسلحانه در این شهر نگران هستند.

گزارش تکمیلی محمدی خبرنگار رادیودری از هرات را بشنوید:

نگرانی از افزایش سرقت های مسلحانه در هرات

 

کلیدواژه