سنبله 26, 1400 15:41 Asia/Kabul
  • تغییر تابلوی وزارت امور زنان افغانستان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر
    تغییر تابلوی وزارت امور زنان افغانستان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر

گروه طالبان تابلوی وزارت امور زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر داد.

به گزارش رادیو دری ، وزارت امور زنان در بیست سال اخیر و همزمان با اشغال افغانستان توسط آمریکا تاسیس شده بود در کابینه موقت طالبان این وزارتخانه وجود ندارد .

هر چند طالبان می گویند چند وزارتخانه هنوز معرفی نشده است اما به نظر نمی رسد وزارتی به نام وزارتخانه زنان در کابینه طالبان باشد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر از جمله وزارتخانه های تازه تاسیس در این دوره همزمان با تسلط طالبان به افغانستان است.

این در حالیست که پیش از این امیرتقی خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بر ضرورت رعایت حقوق زنان و اقلیت ها منطبق با شریعت اسلامی تاکید کرده بود.

گروه طالبان علاوه بر این پیش از این درباره مشارکت زنان در آینده افغانستان اعلام کرد: مشکلی برای کار و فعالیت زنان در آینده وجود ندارد.

سازمان ملل خواستار پایبندی طالبان به تعهداتش در قبال حقوق زنان شد

کلیدواژه