سنبله 27, 1400 11:44 Asia/Kabul
  • طالبان قلعه‌ تاریخی گرشک را تخریب کردند
    طالبان قلعه‌ تاریخی گرشک را تخریب کردند

افراد طالبان قلعه تاریخی گرشک را در ولایت هلمند تخریب کردند .

به گزارش رادیو دری؛ گفته می شود طالبان قصد دارد پس از تخریب کامل این قلعه تاریخی در ولسوالی گرشک آن  را به مدرسه دینی تبدیل کند .

این قلعه تاریخی که هویت تاریخی افغانستان را نشان می دهد فردی به نام سردار صدیق خان در بیش از هزار سال پیش ساخته است.

تخریب این قلعه تاریخی  ولایت هلمند در حالی است که پس از روی کار آمدن طالبان در کابل ، این گروه از چین خواسته بود برای بازسازی آثار باستانی تخریب شده افغانستان به طالبان کمک کند . 

این قلعه در دوره غزنویان نیز استفاده می شده است و گفته می شود تیمور گورکانی پایش را در این قلعه از دست داده است.

در عین حال در یک ماه اخیر برخی آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان تخریب شده است که مردم آن را کار طالبان می دانند.

تخریب تندیس «شیرین هزاره» در مرکز ولایت دایکندی

طالبان نقش خود را در تخریب مجسمه شهید مزاری رد کرد

کلیدواژه