سنبله 30, 1400 12:44 Asia/Kabul
  • درخواست زنان هرات برای بازگشت به محل کار
    درخواست زنان هرات برای بازگشت به محل کار

شمار زیادی از زنان ولایت هرات ادامه کار در ادارات دولتی را حق مسلم خود خواندند .

به گزارش رادیو دری؛ شمار زیادی از زنان که در ولایت هرات در مناصب مختلف دولتی کار می کردند و از این طریق زندگی می گذراندند و بسیاری از آنها سرپرستی خانواده های‌شان را به عهده داشتند از وضعیت بد اقتصادی شان شکایت دارند و ادامه کار و فعالیت را حق مسلم خود دانستند.

طالبان از 24 اسد هنگامی که در افغانستان به قدرت رسیده است تلاش می کند به مردم  این کشور و جامعه بین الملل درباره  رعایت حقوق زنان اطمینان خاطر بدهد، اما تاکنون اجرایی نشده است .

زنان هرات به نادیده گرفتن حقوق خود معترض شدند

کلیدواژه