میزان 01, 1400 09:04 Asia/Kabul
  • هند:طالبان به تعهدات خود عمل کند
    هند:طالبان به تعهدات خود عمل کند

وزیر امورخارجه هند تاکید کرد: طالبان نباید از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی استفاده کند.

به گزارش رادیو دری؛ جایشانکار وزیر امور خارجه هند  در  نشست کشورهای گروه ۲۰ در نیویورک گفت: طالبان باید تعهدات خود را اجرایی کند و اجازه ندهد از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی استفاده شود. 

رییس دستگاه دیپلماسی هند همچنین ضمن درخواست از جامعه جهانی برای کمک بشر دوستانه به افغانستان افزود: جهان انتظار دارد در این کشوردولتی تشکیل شود که فراگیر و نماینده همه جامعه افغانستان باشد. 

وی تاکید کرد: جامعه جهانی باید برای ارائه کمکهای انسان دوستانه به افغانستان با یکدیگر متحد شوند.

براساس گزارش مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل دستکم 10 میلیون نفر از جمعیت 35 میلیونی افغانستان در فقر مطلق بسر می برند  که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در این کشور این اوضاع تشدید شده است .

رهبر طالبان: از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود

کلیدواژه