میزان 01, 1400 17:34 Asia/Kabul
  • شورای امنیت معافیت سفر سران طالبان را تمدید کرد
    شورای امنیت معافیت سفر سران طالبان را تمدید کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد لغو ممنوعیت سفر چند عضو گروه طالبان را به مدت 3 ماه دیگر تمدید کرد.

به گزارش رادیودری، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشبه درخواست آمریکا مبنی بر لغو تحریم مسافرتی 14 عضو گروه طالبان افغانستان را مورد بحث قرار داده و مدت زمان لغو ممنوعیت سفر این افراد را از 23 سپتامبر تا 22 دسامبر (1میزان تا 1جدی)  شامل یک دوره 90 روزه تمدید کرد. 

شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد، این 14 عضو گروه طالبان مجاز به سفر در راستای مشارکت در روند صلح افغانستان هستند.

آزادی سفر این 14 عضو گروه طالبان که پیش از این از سوی سازمان ملل متحد داده شده بود، روز چهارشنبه به پایان رسیده است.

سازمان ملل متحد سرکردگان گروه طالبان را به دلیل اعمال تروریستی و نقض حقوق بشری تحریم کرده بود.

دستکم 14 تن از اعضای گروه طالبان در کابل، پایتخت افغانستان در لیست تحریم‌ های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارند.

لغو تحریم‌های طالبان در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار ندارد

کلیدواژه