میزان 01, 1400 17:54 Asia/Kabul
  • تشدید محدودیت زنان افغان توسط طالبان
    تشدید محدودیت زنان افغان توسط طالبان

گزارشها از تشدید محدودیت علیه زنان افغانستان توسط طالبان حکایت دارد.

به گزارش رادیودری، منابع محلی در سمنگان می گویند، طالبان در شهر ایبک؛ مرکز این ولایت به رانندگان تاکسی های شهری هشدار داده‌اند که اگر زنان را در صندلی جلو بنشانند، ۱۰ هزار افغانی جریمه و یا ۱۰ روز حبس خواهند شد.
 طالبان نشستن زنان در پهلوی راننده را «خلاف شریعت» می دانند. در همین حال، رانندگان تاکسی های شهری در ایبک می گویند؛

طالبان هر روز فعالیت زنان در افغانستان را محدودتر می کند و همین امراعتراض شماری از فعالان زن و سازمان های حقوق بشری را برانگیخته است. 

این گروه به زنان اجازه ندادن به دانشگاه و سرکار بروند ودر عین حال تابلوی  وزارت امور زنان را لغو کرده و به جای آن، وزارت امر بالمعروف و نهی از  المنکر را نصب  کرده‌اند.

شرط طالبان برای تحصیل زنان افغان

کلیدواژه