میزان 01, 1400 20:12 Asia/Kabul
  • تعیین والیان جدید در ولایات مختلف افغانستان توسط طالبان
    تعیین والیان جدید در ولایات مختلف افغانستان توسط طالبان

بعد از گذشت بیش از یک ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان، برای چندین ولایت در افغانستان والی جدید تعیین گردید.

به گزارش خبرنگار رادیودری، گروه طالبان برای بیش از 10 ولایت مختلف در افغانستان والی جدید تعیین کرد:

1.محمد نظامی والی لغمان
2.شیخ زر محمد والی جوزجان
3. سفیان حقانی والی سرپل
4. ساجد قریشی والی پکتیا
5. مولوی عبرت لغمانی معاون کابل
6. حاجی امین جان کوچی معاون غزنی
7. قاری بدر قومندان امنیه لغمان
8. مولوی عبدالله قومندان امنیه کنر
9. قاری محمد رهبر رئیس جلب و جذب ننگرهار
10. مولوی معاذ رئیس امنیت ننگرهار
11. ابراهیم حقمل ریس گمرک ننگرهار

حکومت طالبان برای ولایات ننگرهار و کنر والیان جدید تعیین کردند

کلیدواژه