میزان 03, 1400 09:10 Asia/Kabul

تجار از افغانستان بانک درخواست کردند که پول هایشان را تا حد ضرورت از بانک خارج کنند.

خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان از ادامه ی این روند ابراز نگرانی کرد و گفت اگر این وضعیت ادامه پیدا کند پس از دو ماه تجارت متوقف خواهد شد.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش قریشی:

 

کلیدواژه