میزان 03, 1400 18:06 Asia/Kabul

طالبان چهار نفر را به جرم  آدم ربایی در  شهر هرات تیرباران و اجساد آنها را آویزان کردند .

به گزارش خبرنگار رادیو دری؛ این چهار نفر یک بازرگان را همراه با پسرش در هرات ربوده بودند.

هفته پیش نیز نیروهای طالبان یک کودک را در شهر هرات از بند آدم ربایان آزاد کردند.

آدم ربایی‌، قتل و سرقت در افغانستان سالهاست که آرامش را از مردم گرفته است .

بازداشت یک گروه از آدم ربایان در ولایت ننگرهار

کلیدواژه