میزان 04, 1400 10:19 Asia/Kabul
  • قریشی: ثبات در افغانستان افزایش یافته است
    قریشی: ثبات در افغانستان افزایش یافته است

شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اظهاراتی گفته‌ است که هیچ نشانه‌ا‌ی از جنگ داخلی در افغانستان دیده نمی‌شود و ثبات در این کشور پس از حضور طالبان افزایش یافته است.

به گزارش رادیو دری، وزیر خارجه پاکستان در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز افزود: با خروج نیروهای بین‌المللی و حضور طالبان در افغانستان، ثبات در این کشور بهبود یافته است و تا حال هیچ نشانه‌ای از جنگ داخلی در افغانستان دیده نمی‌شود.

او اضافه کرد: یکی از نشانه های بهبود ثبات این است که پاکستان شاهد هجوم مهاجران افغان به مرزها نبوده است.

 قریشی در عین حال هشدار داد که بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان هم‌چنان یک تهدید واقعی است.

هشدار نخست وزیر پاکستان درباره وقوع جنگ داخلی در افغانستان

ارتش آمریکا: افغانستان به جنگ داخلی کشیده می شود

کلیدواژه