میزان 04, 1400 16:52 Asia/Kabul
  • رئیس مطبوعات و سخنگوی وزارت داخله افغانستان معرفی شد
    رئیس مطبوعات و سخنگوی وزارت داخله افغانستان معرفی شد

رئیس مطبوعات و سخنگوی وزارت امور داخله معرفی و به کارش آغاز کرد.

 به گزارش رادیو دری، وزارت داخله طالبان با نشر یک خبرنامه نوشته است که قاری سعید خوستی به سمت رئیس مطبوعات و سخنگوی این وزارت گماشته شد.

این وزارت می افزاید که  در مراسم معرفی وی مولوی زین الله عابر رئیس عمومی دفتر مقام و مولوی عبدالحکیم حمدی رئیس عمومی ارتباطات استراتژیک شرکت نموده و به کارمندان آن ریاست معرفی شد.

 

کلیدواژه