میزان 05, 1400 13:20 Asia/Kabul
  • عدم دسترسی آوارگان داخلی در کابل به خدمات بهداشتی
    عدم دسترسی آوارگان داخلی در کابل به خدمات بهداشتی

طبق بررسی انجام شده، آوارگان داخلی در کابل به خدمات بهداشتی و آب سالم دسترسی ندارند و در وضعیت بسیار دشوار زندگی می‌کنند.

به گزارش رادیو دری، بررسی یک موسسه فرهنگی نشان می‌دهد که آوارگان داخلی در کابل به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند و از این بابت در وضعیت دشوار به سر می‌برند.

این بررسی از سوی باشگاه ورزشی و فرهنگی پیشتار به همکاری دفتر اندیشه افغان‌ها برای توسعه و تغییر انجام شده است.

طبق این بررسی، اکثر خانواده‌های مستقر در پارک شهر نو به لوازم بهداشتی به خاطر رعایت بهداشت شخصی دست‌رسی ندارند. افزون بر این، نبود سرویس بهداشتی و عدم وجود آب بهداشتی آشامیدنی از موارد دیگری است که آوراگان را در معرض خطر قرار داده است.

بیش‌تر کودکانی که در این بررسی مصاحبه‌ کرده، گفته‌اند: «شب‌ها در خواب به صورت متداوم کابوس می‌بینند و بودن در زیر این خیمه‌ها برای آنان آزاردهنده است.»

گفته شده است که تاکنون کمک‌های اندکی به آوارگان در کابل از سوی نهادهای غیردولتی و دولتی صورت گرفته است؛ اما این کمک‌ها به گونه قطعی بسنده نیست و بی‌جاشدگان به کمک‌های اضطراری بیش‌تری از قبیل آب و غذا، دست‌رسی به خدمات صحی، تعلیم و تربیت و کمک‌های اقتصادی نیازمند هستند.

بیش‌ترین کمک‌هایی که به آوارگان صورت گرفته، از نوع مواد غذایی بوده است؛ اما کمک‌هایی که نیازهای بهداشتی و روحی بی‌جاشدگان را برآورده می‌کند، صورت نگرفته است.

باشگاه ورزشی پیشتاز می‌گوید که کارزاری را تحت نام «کمپین همدلی» برای رسیدگی به نیازهای بهداشتی و روانی خانواده‌ها و کودکان بی‌جاشده به راه انداخته است.

این باشگاه به ۱۵۰ خانواده نیازمند بسته‌های بهداشتی و به کودکان آن‌ها وسایل ورزشی توزیع کرده است.

بازگشایی مساجد کابل برای پذیرش آوارگان مناطق جنگی

کلیدواژه