میزان 06, 1400 08:28 Asia/Kabul
  • سیستم بانکی افغانستان در آستانه فروپاشی
    سیستم بانکی افغانستان در آستانه فروپاشی

اقتصاد افغانستان و سیستم بانکی این کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان در معرض سقوط قرار گرفته است.

به گزارش رادیو دری، جان اگلند دبیرکل شورای پناهندگان نروژ کمبود نقدینگی را دلیل فروپاشی سیستم بانکی افغانستان توصیف کرد و در مورد پیامدهای اقتصادی این بحران هشدارداد.

اگلند که در حال حاضر در افغانستان به سر می برد، گفت، اقتصاد افغانستان از کنترل خارج شده و سیستم رسمی بانکی ممکن است به دلیل کمبود پول نقد سقوط کند. من با خانواده هایی صحبت کرده ام که با چای و تکه های کوچک نان تغذیه می کنند.

دبیر کل شورای پناهندگان نروژ افزود، سقوط اقتصاد افغانستان وضعیت مردم این کشور را به شدت بحرانی تر می کند و حتی ارائه ابتدایی ترین خدمات هم متوقف خواهد شد.

وی از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا برای تثبیت وضعیت اقتصادی در افغانستان ، تامین مالی خدمات عمومی مناسب و حل بحران نقدینگی این کشور هر چه سریع تر توافقی چند جانبه منعقد کنند.

در حالی که اصلی ترین قربانیان بحران اقتصادی در افغانستان مردم این کشور هستند، آمریکا دارایی های بانک مرکزی افغانستان را پس از به قدرت رسیدن طالبان مسدود کرده است.

گوترش: اقتصاد افغانستان نیازمند تزریق پول نقد است

کلیدواژه