میزان 07, 1400 08:45 Asia/Kabul
  • رد تمایلات قومی در نبردهای پنجشیر
    رد تمایلات قومی در نبردهای پنجشیر

احمد مسعود از فرماندهان مخالف طالبان در ولایت پنجشیر، وجود انگیزه های قومی در نبرد با طالبان را رد کرد.

به گزارش رادیودری به نقل از مهر، احمد مسعود که در ولایت پنجشیر با طالبان مبارزه می کند، استقلال، آزادی و عدالت در افغانستان را دلیل اصلی ادامه نبردها علیه طالبان توصیف کرد. 

فرزند احمد شاه مسعود قهرمان اسطوره ای مردم افغانستان در ادامه پیام صوتی خود، هرگونه اهداف جغرافیایی یا قومیتی خاص را شدیدا رد کرد.

احمد مسعود گفت: هر فرد یا گروهی که مدعی می شود مبارزه در پنجشیر علیه طالبان به خاطر قومی خاص یا جغرافیای خاصی است، ادعای غلطی را مطرح کرده، حتی اگر از طرفداران ما باشد.

پنجشیر عملا آخرین سنگر فتح نشده در برابر طالبان قلمداد می شود. این در حالی است که طرف های درگیر همواره اخبار ضد و نقیضی درخصوص نتیجه نبردها و به کنترل گرفتن این ولایت مطرح می کنند.

کلیدواژه