میزان 07, 1400 14:08 Asia/Kabul
  • انفجار ماین در ولایت کنر
    انفجار ماین در ولایت کنر

براثر انفجار ماین کنار جاده ای در ولایت کنر چندتن مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار رادیودری، شاهدان عینی می گویند، انفجار در منطقه ای شکی در شهر اسد اباد مرکز ولایت کنر صورت گرفت که در نتیجه ان پنج تن زخم برداشته است.

به گفته شاهدان، ماین از قبل جاسازی شده  زمانی انفجار نمود که موتر رئیس معادن و صنایع ان ولایت از محل رویداد عبور مینمود. اما اینکه رئیس اداره معادن وصنایع ولایت کنر در این انفجار کشته یا مجروح شده، چیزی گفته نشده است.

اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر وقوع این انفجار را تایید نموده اما جزئیات بیشتر ارایه ننموده است.

تاکنون شخص و یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.

کشته و مجروح شدن پنج فرد ملکی در انفجار ماین در ولایت ننگرهار‎

کلیدواژه