میزان 08, 1400 10:48 Asia/Kabul
  • اولین محموله کمک‌های بشردوستانه چین به کابل رسید
    اولین محموله کمک‌های بشردوستانه چین به کابل رسید

سفیر چین در کابل گفته است که اولین محموله کمک‌های بشردوستانه کشورش به افغانستان رسیده است.

به گزارش رادیودری، وانگ یی، سفیر چین در کابل، روز گذشته (چهارشنبه، 7 میزان) با رشته توییتی گفته است که این کمک‌ها شامل کمپل و لباس گرم می‌شود.

وی افزوده است که این کمک‌ها نشان‌دهنده دوستی عمیق مردم چین با مردم افغانستان است.

گفتنی است که با تشدید جنگ، میلیون‌ها خانواده در سراسر افغانستان آواره شده و به نقاط نسبتاً امن کشور پناه بردند. این بی‌جا شدگان از وضعیت بد اقتصادی شکایت داشتند. در ضمن نهادهای بین‌المللی نیز وضعیت زند‌گی بی‌جا شد‌گان و در کل مردم افغانستان را نگران‌کننده توصیف کرده و از جامعه جهانی خواستار ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شده بودند.

افغانستان دومین کشور نیازمند به کمک‌های بشردوستانه

کلیدواژه