میزان 08, 1400 14:32 Asia/Kabul

تلاش‌ها برای ایجاد قانون اساسی که بر مبنای قرآن و سنت باشد، آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار رادیودری، درحالی که رسانه‌های وزارت عدلیه عمارت طالبان اعلام کرد که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه به گونه موقت اجرایی خواهد شد اما اعضای این تحریک می گوید که درمورد تنفید این قانون تصمیمی گرفته نشده است. 

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش تکمیلی قریشی خبرنگار رادیودری از کابل:

طالبان: قانون اساسی دوره «محمد ظاهر شاه» اجرا می شود

کلیدواژه