میزان 10, 1400 10:45 Asia/Kabul
  • نگرانی پنتاگون از سرنوشت خلبانان افغان در تاجیکستان و ازبکستان
    نگرانی پنتاگون از سرنوشت خلبانان افغان در تاجیکستان و ازبکستان

پنتاگون از سرنوشت خلبانان افغان که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان فرار کرده اند ابراز نگرانی کرده است.

به گزارش رادیو دری؛  این خلبانان افغان که در ایالات متحده امریکا آموزش دیده اند، به همراه خانواده هایشان  در مجموع به شمار 143 نفر  از یک ماه پیش به این سو در آسایشگاهی در یک منطقه دوردست در دوشنبه برای انتقال به ایالات متحده امریکا انتظار می‌کشند.

در میان خانواده های این خلبانان افغان یک زن در ماه‌های آخر بارداری نیز حضور دارد.

برخی  گزارش ها حاکی است که شماری از این خلبانان افغان  نیز که در ازبکستان بسر می برند نگران آنند که دولت تاشکند آنان را به حکومت طالبان تسلیم کند.

آستین سکات نماینده حزب جمهوریخواه در نشست کنگره امریکا، از کوتاهی و تاخیر پنتاگون در انتقال خلبانان افغانستانی از تاجیکستان ابراز ناامیدی کرده است.

در آخرین روزهای جنگ طالبان با دولت غنی، نیروهای هوایی افغانستان که از سوی ایالات متحده امریکا حمایت می‌شدند، با چند فروند هواپیما به تاجیکستان و ازبکستان گریختند و آنجا گرفتار شدند.

تا کنون روشن نیست که سرنوشت هواپیماهای انتقال یافته به این کشورها چه بوده است.

بازداشت خلبانان افغان در تاجیکستان

 

کلیدواژه