میزان 11, 1400 11:12 Asia/Kabul
  • روشن شدن چراغهای پایگاه بگرام چراغ شایعات را هم روشن کرد
    روشن شدن چراغهای پایگاه بگرام چراغ شایعات را هم روشن کرد

نخستین بار پس از خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه بگرام، شب گذشته چراغ های این پایگاه روشن شد و همین موضوع گمانه زنی ها و شایعات را درباره دور جدید فعالیت این پایگاه بر سر زبان شهروندان افغان انداخت.

به گزارش رادیو دری، مردم بگرام در شمال کابل شب گذشته برای نخستین بار پس از خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه بگرام شاهد روشن شدن چراغ های این پایگاه بودند.

از شب گذشته تاکنون شایعات در فضای مجازی افغانستان درباره چرایی روشن شدن چراغ های این پایگاه پس از سه ماه داغ شده است و برخی از کاربران بدون سند از ورود نظامیان چینی به این پایگاه خبر داده اند.

شایعه واگذاری پایگاه بگرام به چین درحالی منتشر شده است که چین با طالبان روابط نزدیکی دارد و دو روز قبل نیز نخستین محموله کمک های بشر دوستانه چین به کابل رسید.

طالبان که پیش از این واگذاری پایگاه بگرام را به چین رد کرده بود هنوز درباره روشن شدن چراغ های این پایگاه که هزینه زیادی دارد اظهار نظر نکرده است.

 

پایگاه بگرام که بزرگترین پایگاه نظامیان امریکایی در افغانستان بود سه ماه پیش به صورت کامل تخلیه شد و نظامیان آمریکایی پس از حدود بیست سال شبانه و بدون آنکه به دولت سابق افغانستان اطلاع دهند، از این  پایگاه خارج شدند و تجهیزات موجود در آن را که نمی توانستند با خود ببرند و یا به کارشان نمی آمد، نابود کردند.

نظامیان آمریکایی هنگام خروج کامل خود از بگرام چراغ های آن را که همانند یک شهرک روشن بود  خاموش کردند و این چراغ ها تا شب گذشته خاموش ماندند.

هرچند نظامیان آمریکایی، برق این پایگاه را با ژنراتورهای خود تامین می کردند اما اکنون گفته می شود این پایگاه با برق وارداتی از آسیای مرکزی روشن شده است .

پایگاه بگرام در ولایت پروان در حدود شصت کیلومتری شمال شهر کابل واقع شده است.

تکذیب تلاش چین برای کنترل پایگاه بگرام افغانستان 

پایگاه بگرام در دست طالبان

کلیدواژه