میزان 13, 1400 18:59 Asia/Kabul
  • آوارگان جنگ از کابل به ولایت هایشان برمی گردند
    آوارگان جنگ از کابل به ولایت هایشان برمی گردند

۲۱۵ خانواده آواره از ولایت‌های قندوز و بغلان که از مدتی پیش در پارک شهرنو کابل به سر می‌بردند، به ولایت‌های خود منتقل شدند.

به گزارش رادیو دری؛ عبدالمتین رحیم‌زی  رییس امور مهاجران کابل گفت:از این تعداد ۱۳۲ خانواده از اهالی قندوز  و ۸۳ خانواده دیگر از بغلان هستند.

وی افزود: به هریک از خانواده‌هایی که از کابل به ولایت‌های خود منتقل می‌شوند ۱۰ هزار افغانی پول نقد و مقداری مواد خوراکی که با کمک های سازمان ملل و بنیاد زنان رضاکار افغان تهیه شده است  داده می‌شود.

مولوی شمال خان عثمانی رییس راه‌حل‌های دایمی آوارگان گفته است که وزارت امور مهاجرین مصمم است در دو تا سه هفته، همه  آوارگان ولایت‌ها در شهر کابل و مربوطات آن را به ولایت‌ها و محلات اصلی شان انتقال دهد.

عدم دسترسی آوارگان داخلی در کابل به خدمات بهداشتی

کابل، آخرین پناهگاه آوارگان افغانستان

کلیدواژه