میزان 14, 1400 12:12 Asia/Kabul
  • تحولات افغانستان محور گفت وگوهای روسای جمهوری تاجیکستان و ازبکستان
    تحولات افغانستان محور گفت وگوهای روسای جمهوری تاجیکستان و ازبکستان

روسای جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در باره مسائل بین المللی ، منطقه ای و بویژه تحولات افغانستان گفت وگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش رادیو دری ،« شوکت میرضیایف » رئیس جمهوری ازبکستان در تماس تلفنی با "امامعلی رحمان " رئیس جمهور تاجیکستان درباره  گسترش همکاری دو کشور ، تحولات منطقه بخصوص اوضاع افغانستان  گفت و گو کرد.

سرویس مطبوعاتی ازبکستان با اشاره به تماس تلفنی "شوکت میرضیایف" اعلام کرد رهبران دو کشور با اشاره به توافقنامه های دوطرفه به ادامه تعاملات نزدیک و  هماهنگی در چارچوب فعالیت های کمیسیون های میان دولتی تاکید کردند.

در  ادامه این  گزارش  با اشاره به  رویکرد متفاوت "دوشنبه " و"تاشکند" در باره افغانستان اضافه شده است تاجیکستان و ازبکستان به تعامل با یکدیگر ادامه می دهند.

دولت تاجیکستان به تاسیس دولت فراگیر از سوی طالبان با حضور تمامی اقوام از جمله قوم تاجیک تاکید دارد.

افغانستان محور رایزنی امنیتی مقامات تاجیکستان و روسیه

کلیدواژه