میزان 15, 1400 10:58 Asia/Kabul
  • برگزاری 3 رزمایش پیمان امنیت جمعی در مجاورت مرز تاجیکستان با افغانستان
    برگزاری 3 رزمایش پیمان امنیت جمعی در مجاورت مرز تاجیکستان با افغانستان

3 رزمایش بزرگ کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در حاشیه مرز تاجیکستان با افغانستان، برگزار خواهد شد.

به گزارش رادیو دری ،از تاریخ 10 تا 23 اکتبر در حاشیه مرز تاجیکستان با افغانستان این 3 رزمایش بزرگ با مشارکت بیش از 4 هزار سرباز و افسر کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و 800 واحد تجهیزات نظامی برگزار می شود. دو منطقه رزمایش «حرب میدان» و «مامیرک» در استان «ختلان» تاجیکستان که هم مرز با افغانستان است، محل برگزاری این رزمایش‌ها عنوان شده است.

رزمایش اول «شناسایی 2021» عنوان شده و در آن سرویس‌های اطلاعاتی و واحدهای مربوطه ارتش‌های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی عملیات سازماندهی و شناسایی انجام خواهند داد. همچنین، در چارچوب رزمایش دوم تحت عنوان «قطار 2021»، فعالیت‌های مربوط به سازماندهی پشتیبانی مادی و فنی نیروهای پیمان امنیت جمعی با هدف آماده سازی و اجرای عملیات مشترک مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

روسیه، تاجیکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی بوده و با توجه به تحولات اخیر افغانستان این سازمان توجه خود را بیشتر روی تامین امنیت در منطقه آسیای مرکزی تمرکز داده است.

تجمع نیروهای نظامی در مرز مشترک افغانستان- تاجیکستان

رزمایش مشترک روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در مرز افغانستان

کلیدواژه