میزان 17, 1400 16:35 Asia/Kabul
  • بلاتکلیفی خلبانان پناهنده افغانستانی در تاجیکستان
    بلاتکلیفی خلبانان پناهنده افغانستانی در تاجیکستان

بیش از 100 خلبان افغانستانی که همزمان با سلطه طالبان بر این کشور به تاجیکستان گریخته بودند از مشخص نبودن وضعیت شان ابراز نگرانی کردند.

به گزارش  رادیو دری، ۱۴۳ نفر از کادر پرواز ارتش افغانستان از جمله  خلبانان آموزش دیده در امریکا، کارشناسان کنترل ترافیک هوایی و مهندسان که  پس از سقوط دولت غنی  با خانواده هایشان به فرودگاه « باختر » در جنوب تاجیکستان وارد شدند پس از گذشت ۲ ماه همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند و امیدوارند دولت آمریکا هرچه زودتر شرایط را برای خروج  آنها از تاجیکستان و ورود به آمریکا فراهم کند.

این  خلبانان از وضعیت نامناسب محل نگهداری و ازدحام بیش از حد و دسترسی نداشتن به  مواد بهداشتی، دارو و غذا ابراز نارضایتی کردند.

با این حال تاکنون مقامات آمریکایی و تاجیک در این باره اظهار نظری نکرده اند و وزارت خارجه یا دفاع آمریکا نیز برای تعیین تکلیف خلبانان سابق ارتش افغانستان گامی برنداشته اند.

این در حالی است که گروهی از نظامیان ارتش افغانستان که به کشورهای همجوار، پناهنده شده بودند، موفق شدند رضایت آمریکا را برای انتقال و کسب اقامت  بگیرند.

اگر چه گروه طالبان پس از تسلط بر کابل برای مقام‌های دولت اشرف غنی و همچنین نیروهای ارتش افغانستان اعلام عفو عمومی کرد اما خلبانان نیروی هوایی  که  در ۲۰ سال گذشته نقش مهمی در جنگ علیه طالبان داشته اند همچنان نگران امنیت جانی خودشان هستند و به کشورشان برنگشته اند.

این افراد گفته اند که با ۱۷ هواپیمای جنگی به خاک تاجیکستان وارد شدند و از زمان ورودشان به این کشور، مقامات تاجیک مدارک هویتی و تلفن های همراهشان را گرفته اند و آنان نتوانسته اند با بستگانشان در افغانستان تماسی بگیرند.

بازداشت خلبانان افغان در تاجیکستان

نگرانی پنتاگون از سرنوشت خلبانان افغان در تاجیکستان و ازبکستان

 

 

کلیدواژه