میزان 17, 1400 17:26 Asia/Kabul
  • بررسی احتمال ارتکاب جنایات جنگی از سوی طالبان در دادگاه لاهه
    بررسی احتمال ارتکاب جنایات جنگی از سوی طالبان در دادگاه لاهه

دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه احتمال ارتکاب جنایات جنگی را از سوی اعضای طالبان که مقامات فعلی حکومت افغانستان هستند بررسی می کند.

به گزارش رادیو دری، دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه از دبیر کل و دفتر مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته است تا برای شناسایی هویت مقام‌های فعلی افغانستان، اطلاعات ارایه کند.

این تصمیم پس از درخواست 27 سپتامبر یک دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری برای از‌ سرگیری تحقیقات در مورد وضعیت افغانستان گرفته شده است.

پیش از این نیز کریم‌‌اسد احمدخان  دادستان جدید دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)  در یک درخواست فوری، از‌سرگیری تحقیقات با محور جنایات طالبان و شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان را خواستار شده بود.

جلسه تحقیقات جنایات جنگی در افغانستان در دیوان لاهه برگزار شد

دادگاه لاهه با سکوت از کنار جنایات آمریکا در افغانستان گذشت

کلیدواژه