میزان 19, 1400 09:04 Asia/Kabul

دفترسازمان ملل متحد در امور پناهندگان ، 360 دستگاه مولد برق آفتابی / سولر را به خانواده های بیجا شده داخلی در ولایت بلخ توزیع کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، سولرهای اهدایی دفتر ملل متحد دراختیار خانواده هایی قرار داده شد که در اطراف شهر مزارشریف و در زیرخیمه ها بسرمی برند واز ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم می باشند.

درخبرنامه ای که ازسوی مقامات مربوط به حکومت طالبان در ولایت بلخ منتشر شده آمده است که دفتر ملل متحد در ادامه کمکهایش به شهروندان بیجاشده داخلی درافغانستان روزگذشته 360 دستگاه سولر آفتابی را خانواده های مستحق توزیع کرده است .

مولوی جمعه گل محرز رییس اداره مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ ضمن قدردانی از اقدامات بشردوستانه این نهاد بین المللی اظهار امیدواری کرده که دفتر ملل متحد درامور پناهندگان به کمک هایش درعرصه های مختلف به خصوص رساندن مواد غذایی به مردم نیازمند افغانستان ادامه  دهد .

به گفته مسوولان در ریاست مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ درحال حاضر بیش از 35 هزار تن از بیجا شدگان داخلی که از ولایات مختلف شمالی می باشند در مناطقی ازاین ولایت بویژه اطراف شهرمزارشریف بسر می برند که به کمک های بشردوستانه بیشتری نیازمند هستند .

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش کاظم حیدری:

 

کلیدواژه