میزان 20, 1400 14:24 Asia/Kabul

افراد ناشناس « عبدالرحمان معاون » از فعالان مدنی شهر جلال آباد را که گفته می شود از منتقدان حکومت طالبان بوده است به ضرب ګلوله به قتل رسانیدند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری؛ تاکنون کسې مسوولیت این قتل را بر عهده نګرفته است.

« عبدالرحمان معاون » معاون انجمن یکپارچګی وانسجام جوانان در شهر جلال آباد بوده است.

عبدالرحمان معاون در خودرویش به قتل رسیده است

 

کلیدواژه