میزان 20, 1400 16:53 Asia/Kabul
  • بازداشت 5 فروشنده مواد مخدر در ولایت هرات
    بازداشت 5 فروشنده مواد مخدر در ولایت هرات

پلیبس هرات از بازداشت 5 فروشنده مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار رادیودری، قوماندانی امنیه هرات در خبرنامۀ ای می گوید، پنج نفر را به اتهام سرقت و فروش مواد مخدر بازداشت نموده است. 

در خبرنامه آمده است، از نزد افراد بازداشت شده، یک عراده موتورسایکل، اموال یک خانه مسکونی و مقداری مواد مخدر بدست آمده و در حال حاضر تحت نظارت قرار دارند. 

طبق خبرنامه وسائط یاد شده به مالکان آنها تسلیم داده شده است. براساس خبرنامه افراد بازداشت شده به جرم خود مبنی بر انجام سرقت اموال مسروقه اعتراف نموده و در حال حاضر تحت نظارت قرار دارند.

بازداشت تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر در ولایت بلخ افغانستان

کلیدواژه